L3-banner-media

Zasadnutie Vedeckej rady UKF – inauguračné konanie doc. Mgr. et. Mgr. Petra Mikuláša, PhD.

Oznamujeme Vám, že dňa 18. marca 2021 o 10.00 hod. sa uskutoční online zasadnutie Vedeckej rady UKF v Nitre formou videokonferenčného prenosu. Súčasťou zasadnutia je inauguračné konanie doc. Mgr. et. Mgr. Petra Mikuláša, PhD., pracovníka Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá.
V Aule UKF v Nitre bude zabezpečený priamy prenos z verejnej časti rokovania Vedeckej rady UKF. V súvislosti so zamedzením šírenia COVID-19 bude vstup umožnený len za dodržania prísnych hygienických podmienok (ochranné respirátory FFP2, použitie dezinfekcie pri vstupe) s obmedzenou kapacitou osôb.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo