L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Michala Baláža, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 15. apríla 2021 o 10.00 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Michala Baláža, PhD., pracovníka Katedry biológie a ekológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ochrana a využívanie krajiny.
Verejný prenos habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce sa uskutoční v prednáškovej miestnosti P2, budova UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre.
Názov habilitačnej prednášky: Trendy početnosti zimujúcich vodných vtákov na Slovensku
Názov habilitačnej práce: Vplyv environmentálnych faktorov na biológiu hniezdenia muchárika bielokrkého (Ficedula albicollis) na troch rôznych lokalitách

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo