L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Patrika Mészárosa, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 20. apríla 2021 o 10.00 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Patrika Mészárosa, PhD., pracovníka Katedry botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania biológia.
Verejný prenos habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce sa uskutoční v prednáškovej miestnosti P2, budova UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre.
Názov habilitačnej prednášky: Faktory ovplyvňujúce obrannú stratégiu rastlín voči abiotickému stresu
Názov habilitačnej práce: Vnútrodruhová variabilita sóje fazuľovej v reakcii na toxicitu rizikových prvkov

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo