L3-banner-media

VOĽBY DO AS UKF: Oznámenie výsledkov volieb do študentskej časti AS UKF na funkčné obdobie 2021 – 2022

V súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UKF v Nitre schválenými 8. októbra 2018 predsedníčka AS UKF v Nitre so súhlasom Predsedníctva AS UKF v Nitre vyhlásila voľby do študentskej časti Akademického senátu UKF v Nitre. Voľby sa uskutočnili 4. mája 2021 (utorok).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo