L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Kataríny Gabašovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 26. apríla 2021 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Kataríny Gabašovej, PhD., pracovníčky Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kulturológia.
Názov habilitačnej prednášky: Mýtus o (ne)spútanom Prometeovi ako výraz doby v kontexte súčasnej existenciálnej situácie
Názov habilitačnej práce: Kríza kultúry v kulturologickom diskurze

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo