L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Dalibora Gondu, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 22. júna 2021 o 10.00 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Dalibora Gondu, PhD., pracovníka Katedry matematických metód a operačnej analýzy Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória vyučovania matematiky. Verejný prenos habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce sa uskutoční v prednáškovej miestnosti P2, budova UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre.
Názov habilitačnej prednášky: Využitie úloh s parametrom na rozvoj abstraktného myslenia žiakov
Názov habilitačnej práce: Rozvoj transformačných zručností žiakov vyučovaním substitučnej metódy
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo