L3-banner-media

Inauguračná prednáška doc. Ing. Petra Urbana, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 24. júna 2021 o 11.00 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre, uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Petra Urbana, PhD., pracovníka Katedry biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ochrana a využívanie krajiny. Verejný prenos inauguračnej prednášky sa uskutoční v prednáškovej miestnosti P2, budova UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre.
Názov inauguračnej prednášky: Aktuálne vybrané problémy ohrozenia a ochrany fauny na Slovensku

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo