L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Martiny Slámovej, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 25. augusta 2021 o 10.00 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Martiny Slámovej, PhD., pracovníčky Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ochrana a využívanie krajiny.
Názov habilitačnej prednášky: Výskum mikroreliéfu s využitím konvenčných a inovatívnych technológií a aplikácia v krajinnom plánovaní
Názov habilitačnej práce: Optimalizácia využívania krajiny s využitím konvenčných a inovatívnych GIS technológií na príklade výskumu historických krajinných štruktúr a prírodných hazardov (svahových deformácií)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo