L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Miroslava Palárika, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 28. septembra 2021 o 10.00 hod. sa v Akropole FF UKF, Hodžova 1, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Miroslava Palárika, PhD., pracovníka Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania história.
Názov habilitačnej prednášky: Ochrana pamiatok na Slovensku počas druhej svetovej vojny
Názov habilitačnej práce: V priesečníkoch vízií a reality. K premenám divadelníctva na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 (na príklade situácie v meste Nitra)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo