L3-banner-media

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AS FF UKF: Výsledky volieb

V súlade so Zásadami volieb do AS FF UKF, schválenými 18. decembra 2002 v znení Zmien v Zásadách volieb do AS FF UKF schválených 5. mája 2003, Doplnku č. 2 schváleného 18. júna 2013 a 20. apríla 2021, podpredseda AS FF UKF so súhlasom predsedníctva AS FF UKF vyhlásil doplňujúce voľby na 1 člena do zamestnaneckej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty UKF. Voľby sa uskutočnili prezenčne 25. októbra 2021 (pondelok).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo