L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. et Mgr. Veroniky Rácovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 6. októbra 2021 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. et Mgr. Veroniky Rácovej, PhD., pracovníčky Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr.
Názov habilitačnej prednášky: Vybrané teoretické textologické problémy. Poznámky k problematike textových prameňov, textových variantov a autorskej vôle
Názov habilitačnej práce: Vybrané kapitoly zo slovenskej textológie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo