L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Martina Husára, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 5. októbra 2021 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Martina Husára, PhD., pracovníka Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania archeológia.
Názov habilitačnej prednášky: Hroty stredovekých vrhacích alebo bodných žrďových zbraní z Národného múzea rumunskej histórie v Bukurešti a ich širšie súvislosti
Názov habilitačnej práce: Zbrane na rozhraní epoch. Stredoveké zbrane medzi stredným a dolným Dunajom v archeologických a historických súvislostiach

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo