L3-banner-media

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO AS UKF: Oznámenie výsledkov

V súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UKF schválenými 8. októbra 2018 predsedníčka AS UKF so súhlasom Predsedníctva AS UKF vyhlásila doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu UKF za Pedagogickú fakultu UKF. Voľby sa uskutočnili 26. októbra 2021 (utorok).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo