L3-banner-media

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu o posolstve sv. Jána Pavla II. pre strednú Európu

Katedra náboženských štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pozýva odbornú i laickú verejnosť na vedeckú konferenciu: „Sv. Ján Pavol II. a jeho posolstvo pre strednú Európu“. Uskutoční sa v dňoch 18. – 20. mája 2015 v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Spoluorganizátormi konferencie sú: Rímskokatolícke biskupstvo Nitra, Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku a Teologická fakulta Univerzity Stefana Wyszyńského vo Varšave.
Záštitu nad podujatím prevzal rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., spolu s nitrianskym biskupom prof. ThDr. Viliamom Judákom, PhD., a mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku Tomaszom Chłońom.

Program:
18.05. - privítanie účastníkov, vernisáž výstavy
19.05. - slávnostné príhovory, plenárne rokovanie, rokovanie v sekciách 1.časť
20.05. - rokovanie v sekciách 2. časť, závery konferencie

Termín podania prihlášky: 02.04.2015

Adresa pre komunikáciu s organizátormi:

Poštová adresa:
Dariusz Żuk-Olszewski
KNŠ FF UKF
Hodžova 1
949 74 Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo