L3-banner-media

Inauguračná prednáška doc. Mgr. Vladimíra Biloveského, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 14. októbra 2021 o 12.30 hod. sa v zasadačke Dekanátu Filozofickej fakulty UKF, Štefánikova 67, uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. Vladimíra Biloveského, PhD., pracovníka Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania prekladateľstvo a tlmočníctvo.
Názov inauguračnej prednášky: Úloha interpersonálnych zručností pri nácviku prekladateľskej kompetencie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo