L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Ivana Ráca, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že sa dňa 13. októbra 2021 o 13.00 hod. v zasadačke dekanátu FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Ivana Ráca, PhD., odborného asistenta Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore habilitačného a inauguračného konania sociálna práca.
Názov habilitačnej prednášky: Násilie páchané na rómskych ženách z perspektívy feministickej teórie
Názov habilitačnej práce: Práca s páchateľmi domáceho násilia

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo