L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. PaedDr. Marty Zaťkovej, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že sa dňa 13. októbra 2021 o 9.00 hod. v zasadačke dekanátu FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. PaedDr. Marty Zaťkovej, PhD., odbornej asistentky Katedry psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore habilitačného a inauguračného konania pedagogická, poradenská a školská psychológia.
Názov habilitačnej prednášky: Kognitívne prekurzory u detí s poruchami učenia
Názov habilitačnej práce: Štruktúra neverbálneho intelektu detí s vybranou neurovývinovou poruchou

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo