L3-banner-media

Habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác PhDr. PaedDr. Martiny Kosturkovej, PhD., a Mgr. Eleny Kováčikovej, PhD.

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 21. októbra 2021 sa v prednáškovej miestnosti č. DRB00150, PF UKF v Nitre, Dražovská 4, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční:
  • o 10.00 hod. habilitačná prednáška PhDr. PaedDr. Martiny Kosturkovej, PhD. (Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove) na tému Intelektuálne cnosti – integrácia kritického a morálneho myslenia v pregraduálnej príprave v odbore učiteľstvo a obhajoba habilitačnej práce Konceptualizácia kritického myslenia so zameraním na pregraduálnu prípravu v odbore učiteľstvo v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pedagogika,
  • o 13.00 hod. habilitačná prednáška Mgr. Eleny Kováčikovej, PhD. (Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) na tému CLIL – Vyučovanie anglického jazyka u detí mladšieho školského veku pomocou hudby a obhajoba habilitačnej práce The Profile of English Teacher Education in Slovakia/Profil vzdelávania učiteľov anglického jazyka na Slovensku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania odborová didaktika.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo