L3-banner-media

VOĽBY DO ŠRVŠ ZA UKF: Vyhlásenie volieb

V súlade s čl. 1 ods. 2 písm. b) Štatútu Študentskej rady vysokých škôl vyhlasuje Akademický senát UKF voľby zástupcov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre do Študentskej rady vysokých škôl na nové volebné obdobie. Voľby sa uskutočnia 10. novembra 2021 (streda). Študenti si volia celkovo štyroch zástupcov do ŠRVŠ za UKF v Nitre.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo