L3-banner-media

VOĽBY DO ŠRVŠ ZA UKF: Výsledky volieb

V súlade s čl. 1 ods. 2 písm. b) Štatútu Študentskej rady vysokých škôl vyhlasuje Akademický senát UKF voľby zástupcov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre do Študentskej rady vysokých škôl na nové volebné obdobie. Voľby sa uskutočnili 10. novembra 2021 (streda). Študenti si zvolili celkovo štyroch zástupcov do ŠRVŠ za UKF.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo