L3-banner-media

Štipendiá DAAD na letný kurz nemeckého jazyka

Lektorát DAAD na Katedre germanistiky FF UKF ponúka možnosť absolvovania jazykových testov na letné jazykové školy v Nemecku v roku 2022. V prípade záujmu si prečítajte informácie o termínoch konania a podmienkach absolvovania testov.
Absolvovanie testu prebehne v režime OTP.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo