L3-banner-media

Habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác PhDr. Dominiky Temiakovej, PhD., a PhDr. Mareka Lukáča, PhD.

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 2. decembra 2021 sa v prednáškovej miestnosti č. DRB00150, PF UKF v Nitre, Dražovská 4, uskutoční:
  • o 11.00 h habilitačná prednáška PhDr. Dominiky Temiakovej, PhD. (Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) na tému Kurikulárne trendy vo vzdelávaní penitenciárnych pracovníkov a obhajoba habilitačnej práce Vzdelávanie žien v penitenciárnych podmienkach v odbore pedagogika,
  • o 13.30 h habilitačná prednáška PhDr. Mareka Lukáča, PhD. (Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove) na tému Odborné vzdelávanie dospelých ako súčasť systému druhošancového vzdelávania na Slovensku a obhajoba habilitačnej práce Participácia netradičných učiacich sa vo vzdelávaní v odbore pedagogika.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo