L3-banner-media

Inauguračná prednáška doc. PaedDr. Marcely Verešovej, PhD. a habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Niny Kozárovej, PhD.

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 27. januára 2022 sa v prednáškovej miestnosti č. DRB00150, PF UKF v Nitre, Dražovská 4, uskutoční:
  • o 9.30 h inauguračná prednáška doc. PaedDr. Marcely Verešovej, PhD. (Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) na tému Rizikové správanie dospievajúcich v systéme nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania v odbore pedagogika,
  • o 12.00 h habilitačná prednáška PaedDr. Niny Kozárovej, PhD. (Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) na tému Vzťah mentálnych reprezentácií a učebných štýlov žiakov a obhajoba habilitačnej práce Metóda pojmového mapovania ako prostriedok hodnotenia v edukačnom procese v odbore pedagogika.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove