L3-banner-media

Inauguračná prednáška doc. Ing. Čestmíra Serafína, Dr., Ing. Paed. IGIP

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 12. mája 2022 o 9.45 hod. sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF v Nitre, Dražovská 4, uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Čestmíra Serafína, Dr., Ing. Paed. IGIP, docenta na Katedre technické a informační výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania odborová didaktika.
Názov inauguračnej prednášky: Nové aspekty v pojetí výuky elektrotechniky v technické edukaci

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove