L3-banner-media

Rozhodnutia komisií – podpora kultúrnych a športových aktivít študentov

Komisia pre financovanie kultúrnych aktivít študentov UKF a Komisia pre financovanie športových aktivít študentov UKF prehodnotila všetky doručené žiadosti o podporu kultúrnych a športových aktivít študentov UKF. Rozhodnutia sa nachádzajú v nasledujúcich tabuľkách:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo