L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Henricha Greža, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 15. júna 2022 o 10.00 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Henricha Greža, PhD., pracovníka Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ochrana a využívanie krajiny.
Názov habilitačnej prednášky: Význam historických štruktúr krajiny pri ochrane pred prírodnými hrozbami
Názov habilitačnej práce: Interakcia človeka, vývoja krajiny a povodní

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove