L3-banner-media

Inauguračná prednáška doc. PaedDr. Gabriely Pavlovičovej, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 28. júna 2022 o 10.00 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre uskutoční inauguračná prednáška doc. PaedDr. Gabriely Pavlovičovej, PhD., pracovníčky Katedry matematiky Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória vyučovania matematiky.
Názov inauguračnej prednášky: Štrukturalizácia matematických poznatkov v kontexte ich rozvoja a niektoré jej špecifiká.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove