L3-banner-media

Workshop PopVaT I.

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje odbornú konferenciu s názvom Workshop PopVat I. – Popularizácia a komunikácia vo vede, ktorej cieľom je získať nové užitočné informácie o tom, ako komunikovať vedu a jej výsledky v oblasti popularizácie vedy. Prednášajúci Vám odporučia na základe svojich osobných skúseností tie najužitočnejšie, najefektívnejšie a najpoužívanejšie komunikačné kanály, ktoré sa využívajú v popularizácii vedy, s dôrazom najmä na médiá, web a sociálne siete.

Podujatie sa bude konať v dňoch 22.4 – 23.4.2015 (streda a štvrtok) v CVTI SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave, konferenčná miestnosť, 2. poschodie.
Myšlienkou konferencie je informovať všetkých popularizátorov vedy a techniky, či už samotných vedcov, učiteľov, prednášajúcich alebo PR manažérov jednotlivých inštitúcií, o najefektívnejších spôsoboch popularizácie vedy smerom k mládeži, študentom a širokej verejnosti a zároveň im v diskusii poskytnúť priestor na prezentáciu svojich aktivít a myšlienok.

V prípade Vášho záujmu o účasť Vás prosíme o vyplnenie on-line formuláru: http://goo.gl/forms/2E4dVSxWVR.

Zároveň Vás prosíme o distribúciu pozvánky Vašim spolupracovníkom, ktorých by mohla téma workshopu zaujať.
Viac informácií o podujatí nájdete na http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/workshop-popvat-i..html?page_id=4707.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo