L3-banner-media

Habilitačné prednášky na Filozofickej fakulte UKF v Nitre (apríl 2015)

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 21. apríla 2015 o 11,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Eleny Ciprianovej, PhD., pracovníčky Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry.
Názov habilitačnej prednášky: Porozumenie idiómov a vplyv kultúrneho kontextu.
Názov habilitačnej práce: Metafora ako kognitívny, jazykový a kultúrny fenomén v angličtine.

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 22. apríla 2015 o 9,30 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Mareka Hrubeca, PhD., pracovníka Filozofického ústavu Akadémie vied ČR v Prahe, v študijnom odbore 2.1.1 filozofia.
Názov habilitačnej prednášky: Sociální a politická filosofie globálních interakcií.
Názov habilitačnej práce: Od zneuznání ke spravedlnosti.

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 23. apríla 2015 o 9,30 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Stanislavy Gogovej, PhD., pracovníčky Katedry muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.25 archeológia.
Názov habilitačnej prednášky: Prezentácia archeológie in fondo a in situ.
Názov habilitačnej práce: Kostolný cintorín v Krásne: Tribečské spoločenstvo vo vrcholnom stredoveku.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo