L3-banner-media

Vrátenie nevyčerpaného kreditu na stravovanie dôchodcom a ostatným stravníkom (okrem študentov)

Vážení stravníci – dôchodcovia UKF a iní (okrem študentov),
v súvislosti s ukončením činnosti Univerzitnej jedálne UKF k 30. júnu 2022 je potrebné vysporiadať nevyčerpané zostatky kreditov na stravovanie (okrem študentov, ktorí sú riešení osobitne):
  1. dôchodcovia si môžu vyzdvihnúť peniaze osobne v pokladnici UKF na Triede Andreja Hlinku 1 v priebehu augusta 2022 na základe zoznamu zo stravovacieho informačného systému,
  2. ostatní stravníci (okrem študentov a dôchodcov) môžu požiadať o vrátenie nevyčerpaného zostatku kreditu na stravovanie e-mailom na adresu najneskôr do 31. júla 2022. Žiadosť o vrátenie nevyčerpaného zostatku kreditu musí obsahovať meno, priezvisko a číslo bankového účtu (v IBAN tvare), na ktorý žiada stravník vrátiť peniaze. Po overení individuálnej žiadosti stravníka v stravovacom systéme UKF budú preplatky poukázané na bankový účet, ktorý žiadateľ uvedie vo svojej individuálnej žiadosti.
 
Ďakujem za pochopenie.
Od septembra 2022 budú obedy pre stravníkov zabezpečované iným spôsobom, o možnostiach a podmienkach budete včas informovaní.
 
Vážení stravníci,
v mene svojom i v mene zamestnancov Univerzitnej jedálne sa Vám chcem poďakovať za priazeň a prejavený záujem o stravovacie služby počas rokov 2015 až 2022.
 
S úctou
Ing. Igor Paulovič, riaditeľ UJ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color