L3-banner-media

Prieskum trhu – výzva na predloženie ponuky

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre plánuje prenajať priestory za účelom prevádzkovania bufetov pre študentov a zamestnancov UKF v nasledovných budovách UKF: Pedagogická fakulta, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Študentský domov Zobor, Študentský domov Nitra.
Začiatok prenájmu priestorov: september 2022
Predpokladaný sortiment: rozsah ponúkaného sortimentu predkladá záujemca
Obmedzenia: bez predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, v budovách je zákaz fajčenia, v budovách je obmedzený prístup verejnosti.
Termín na podávanie ponúk bol predĺžený do 12. septembra 2022.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove