L3-banner-media

VOĽBY DO AS UKF: Vyhlásenie volieb do študentskej a zamestnaneckej časti AS UKF

V súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UKF v Nitre, schválenými 8. októbra 2018, predsedníčka AS UKF v Nitre so súhlasom Predsedníctva AS UKF v Nitre vyhlasuje voľby do študentskej a zamestnaneckej časti Akademického senátu UKF v Nitre. Voľby sa uskutočnia 18. októbra 2022 (utorok).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove