L3-banner-media

VOĽBY DO AS FPVaI UKF: Zverejnenie výsledkov volieb

V súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre, schválenými 19. 10. 2020, predsedníčka AS FPVaI UKF v Nitre so súhlasom AS FPVaI UKF v Nitre vyhlásila voľby do študentskej časti Akademického senátu Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre. Voľby sa uskutočnili 15. novembra 2022 (utorok).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color