L3-banner-media

VOĽBY DO AS FSVaZ: Zverejnenie výsledkov volieb

V zmysle Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre a z poverenia akademického senátu vyhlásila predseníčka AS FSVaZ voľby do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu FSVaZ. Voľby sa uskutočnili 10. mája 2023.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color