L3-banner-media

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – sprostredkovanie foto služieb a videozáznamov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky v obchodnej verejnej súťaži podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Predmetom výzvy sú foto služby a video záznamy z promočných aktov fakúlt UKF v roku 2023.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color