L3-banner-media

Prieskum trhu – nájom bufetu

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre plánuje prenajať priestor za účelom prevádzkovania bufetu pre študentov a zamestnancov UKF v budove Filozofickej fakulty UKF (Štefánikova ul. č. 67, Nitra).
Začiatok prenájmu priestorov: október/november 2023.
Predpokladaný sortiment: rozsah ponúkaného sortimentu predkladá záujemca.
Obmedzenia: bez predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, v budove je zákaz fajčenia a je obmedzený prístup verejnosti.
Termín na doručenia ponuky je do 18. septembra 2023.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color