L3-banner-media

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO AS UKF: Oznámenie výsledkov

V súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UKF v Nitre schválenými 5. júna 2023 predsedníčka AS UKF v Nitre so súhlasom Predsedníctva AS UKF v Nitre vyhlásila doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu UKF za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF. Voľby sa uskutočnili 28. novembra 2023 (utorok).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color