L3-banner-media

Voľby kandidáta na funkciu dekana FSŠ UKF: Zverejnenie výsledku volieb

Akademický senát Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v zmysle Zásad voľby kandidáta na dekana a prijatia návrhu na odvolanie dekana schválených dňa 14. júna 2023 vyhlasil voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre. Voľby sa uskutočnili 1. februára 2024.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color