L3-banner-media

Inauguračné prednášky doc. Michala Habaja, PhD., a doc. PhDr. PaedDr. Petra Kondrlu, PhD.

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že
29. februára 2024 o 9,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční inauguračná prednáška doc. Michala Habaja, PhD., pracovníka Ústavu klasických studií Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania história.
Názov inauguračnej prednášky: „Caesarovo definovanie pojmu Svébi v Zápiskoch o vojne v Gallii v súvislosti s vytváraním galsko-germánskej hranice“
29. februára 2024 o 13,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. PaedDr. Petra Kondrlu, PhD., pracovníka Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofia v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etika.
Názov inauguračnej prednášky: „Interpretácia hodnôt a hodnotného v postmodernom myslení“

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color