L3-banner-media

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO ŠRVŠ ZA UKF: Výsledky volieb

V súlade s čl. 1 ods. 2 písm. b) a čl. 4 ods. 3 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl vyhlasuje Akademický senát UKF doplňujúce voľby zástupcu študentskej časti akademickej obce Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre do Študentskej rady vysokých škôl. Voľby sa uskutočnili 10. apríla 2024 (streda).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color