L3-banner-media

Financovanie projektov UGA na rok 2024

Predsedníctvo Univerzitnej grantovej agentúry v zmysle Smernice č. 21/2018 Štatút Univerzitnej grantovej agentúry schválilo dňa 18. marca 2024 rozpis dotácie  na nové a pokračujúce projekty UGA na rok 2024 podľa jednotlivých komisií.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color