L3-banner-media

Inauguračná prednáška doc. RNDr. Ingrid Belčákovej, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje,
že dňa 9. apríla 2024 o 10,00 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa  UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre uskutoční inauguračná prednáška doc. RNDr. Ingrid Belčákovej, PhD., pracovníčky Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene,  v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Ochrana a využívanie krajiny.
Názov inauguračnej prednášky: Krajinná ekológia a jej aplikačný potenciál pre ochranu a využívanie krajiny

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color