L3-banner-media

Inauguračná prednáška doc. Mgr. Edity Hornáčkovej Klapicovej, PhD.

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje,
že 16. mája 2024 o 13.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. Edity Hornáčkovej Klapicovej, PhD., pracovníčky Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofia v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry.
Názov inauguračnej prednášky: Rozvoj jazykových kompetencií u dvojjazyčnýcha viacjazyčných detí

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color