L3-banner-media

Potvrdenie zo študentského domova o tom, že študent končiaceho ročníka nemá záväzky voči študentským domovom

Nie je nutné, aby študenti končiacich ročníkov priniesli potvrdenie zo Študentského domova Zobor alebo zo Študentského domova Nitra o tom, že majú vyrovnané všetky záväzky voči študentským domovom študijným referentkám fakúlt. Agendu ohľadne záväzkov študentov končiacich ročníkov voči študentským domovom budú riešiť študentské domovy.

PhDr. Miroslava Líšková, PhD.,
prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo