L3-banner-media

Letní škola slovanských studií

29. ročník: 18. července - 15. srpna 2015

Letní škola slovanských studií (LŠSS) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, podle individuálního zájmu také kurzy jiných slovanských jazyků, zejména ruštiny a polštiny. Kurzy Letní školy jsou určeny vysokoškolským učitelům, lektorům, studentům českého jazyka a literatury, obecněji zaměřeným slavistům, překladatelům, novinářům, obchodníkům, ale i všem ostatním zájemcům o český jazyk, literaturu a kulturu. Součástí programu je i kurz pro úplné začátečníky. Mediačními jazyky jsou angličtina a čeština, a to dle příslušných jazykových úrovní výuky. Kurz nabízí i doprovodný kulturní program – filmový klub, divadelní workshop, cyklus českých a moravských lidových tanců, dva jednodenní výlety a víkendovou cestu do Prahy aj. (viz níže v textu). Absolventi kurzu LŠSS obdrží na základě výsledků finálních testů osvědčení (certifikát) s dosaženou jazykovou úrovní o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého, který odpovídá jednomu akademickému semestru výuky češtiny. Příslušný počet kreditů studentům udělí domovská univerzita. Studenti, kteří u závěrečné zkoušky neuspějí nebo neabsolvují kurz celý (viz níže), obdrží potvrzení o absolvování kurzu LŠSS.

Od roku 2007 nabízí LŠSS FF UP studentům možnost získat mezinárodní certifikát Evropské unie, tzv. ECL Exam. Veškeré informace o ECL, možnostech a podmínkách získání certifikátu naleznete na webových stránkách www.ecl-test.com; informace k ECL zkouškám budou poskytnuty rovněž v průběhu kurzu. Studenti mohou využít služeb Univerzitní knihovny. Internet je v budově univerzity a je rovněž k dispozici studentům ubytovaným na vysokoškolských kolejích Univerzity Palackého.

Zájemci o stipendium Ministerstva školství ČR o ně mohou žádat na velvyslanectví České republiky ve své zemi. Stipendia se poskytují pouze kandidátům, které nominují kompetentní orgány partnerských smluvních zemí, počet stipendijních míst je limitován. Bližší informace o podmínkách, termínech podání přihlášek apod. žádejte na příslušných zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Pokud preferujete LŠSS v Olomouci mezi jinými letními školami v České republice, nezapomeňte tuto preferenci ve své žádosti explicitně uvést.

Kurzů LŠSS je možno se vždy zúčastnit v roli samoplátce, jenž si hradí veškeré náklady spojené s účastí na kurzu.

Termín konání: 18. července – 15. srpna 2015
Termín zaslání přihlášek: samoplátci do 30. června 2015, stipendisté MŠMT viz podmínky MŠMT a velvyslanectví ČR
Ubytování na koleji a registrace v kanceláři LŠSS: od 18. července 2015
Registrace 18. července od 13.00 hod. a 19. července od 9.00 hod.
Odjezd v sobotu 15. srpna, do 10.00 hod. ráno

Viac informácií možno nájsť na: http://lsss.upol.cz/en/

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo