L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Gertrúdy Březinovej, CSc.

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 22. júna 2015 o 9,30 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Gertrúdy Březinovej, CSc., pracovníčky Archeologického ústavu SAV v Nitre, v študijnom odbore 2.1.25 archeológia.

Názov habilitačnej prednášky: Spoločensko-hospodárske centrum doby železnej v Nitre a jeho zázemie.

Názov habilitačnej práce: Šperk zo skla a sapropelitu u Keltov na Slovensku.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo