L3-banner-media

Harmonogram promócií na UKF v Nitre 2015

Fakulta prírodných vied

16. júna 2015 (utorok) - 8,30 hod., 11,30 hod., 14,30 hod.

17. júna 2015 (streda) - 8,30 hod., 11,30 hod.

9. júla 2015 (štvrtok) - 8,30 hod., 11,30 hod., 14,30 hod.

10. júla 2015 (piatok) - 8,30 hod.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

6. júla 2015 (pondelok) - 9,00 hod., 11,30 hod., 14,00 hod.

7. júla 2015 (utorok) - 9,00 hod., 11,30 hod.

8. júla 2015 (streda) - 9,00 hod., 11,30 hod.

Spišská Nová Ves 

3. júla 2015 (piatok)  - 9,30 hod., 11,30 hod.

Fakulta stredoeurópskych štúdií

29. júna 2015 (pondelok) - 9,00 hod., 12,00 hod., 14,30 hod.

Filozofická fakulta

22. júna 2015 (pondelok) - 9,00 hod., 12,00 hod., 15,00 hod.

23. júna 2015 (utorok) - 9,00 hod., 12,00 hod., 15,00 hod.

24. júna 2015 (streda) - 9,00 hod., 12,00 hod., 15,00 hod.

26. júna 2015 (piatok) - 14,00 hod. - Trstená

13. júla 2015 (pondelok) - 9,00 hod., 12,00 hod., 15,00 hod.

14. júla 2015 (utorok) - 9,00 hod.

15. júla 2014 (streda) - 9,00 hod., 12,00 hod.

Pedagogická fakulta

18. júna 2015 (štvrtok) - 9,00 hod., 11,30 hod., 14,00 hod.

19. júna 2015 (piatok) - 9,00 hod., 11,30 hod., 14,00 hod.

30. júna 2015 (utorok) - 9,00 hod., 11,30 hod., 14,00 hod.

1. júla 2015 (streda) - 9,00 hod., 11,30 hod.

Nitrianska letná univerzita
10. júla 2015 (piatok) - 15,00 hod.

Univerzita tretieho veku
15. júna 2015 (pondelok) - 16,00 hod.

XXL Akadémia
17. júla 2015 (piatok) - 10,30 hod.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo