L3-banner-media

FSVaZ predlžuje termín podávania prihlášok na štúdium

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že predlžuje termín podávania prihlášok na štúdium so začiatkom od akademického roka 2015/16 v:

  • bakalárskom študijnom programe Sociálna práca v externej forme štúdia,
  • magisterskom študijnom programe Aplikovaná sociálna práca v externej forme štúdia,
  • bakalárskom študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť v externej forme štúdia,

a to do 10. 8. 2015.

Prihlásiť sa na štúdium môžete tu: https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-na-studium.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo