L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Tomáša Tandlicha, PhD.

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 6. júla 2015 o 9,30 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Tomáša Tandlicha, PhD., pracovníka Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.7 história.
Názov habilitačnej prednášky: Cenové limitácie stolíc ako pramene k dejinám Slovenska v 17. a 18. storočí.
Názov habilitačnej práce: Hospodárske výsady niektorých miest a mestečiek v 16. a 17. storočí.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo