L3-banner-media

Habilitačné prednášky na Filozofickej fakulte UKF v Nitre (september 2015)

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 22. septembra 2015 o 11,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Martina Vašeka, PhD., pracovníka Katedry filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.1 filozofia.

Názov habilitačnej prednášky: Vattimovo „slabé myslenie“ a kresťanstvo.

Názov habilitačnej práce: Filozofická reflexia náboženského dialógu v stredoveku: Akvinský, Lullus a Kuzánsky.

 

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 24. septembra 2015 o 11,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Aleny Smieškovej, PhD., pracovníčky Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry.

Názov habilitačnej prednášky: Mnohovrstevnatosť americkej kultúry.

Názov habilitačnej práce: Hraničnosť ako kultúrny a kritický idióm.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo